eolymp
Competitions

Ukrainian Olympiad in Informatics, I Stage

Прямокутник

Для побудови прямокутника потрібні координати протилежних вершин. Сторони прямокутника паралельні осям координат. Складіть програму, яка знайде координати двох інших протилежних вершин прямокутника. \InputFile Перший рядок містить чотири цілі числа $x_1$, $y_1$, $x_2$, $y_2$ (-$1000\leq x_1, y_1, x_2, y_2\leq 1000$, $x_1\neq x2$, $y1\neq y2$)~--- координати протилежних вершин. \OutputFile Виведіть чотири цілі числа $x_3$, $y_3$, $x_4$, $y_4$~--- координати інших протилежних вершин, спочатку ліву вершину, потім праву.
Time limit 1 second
Memory limit 256 MiB
Input example #1
4 1 5 4
Output example #1
4 4 5 1
Input example #2
5 3 3 1
Output example #2
3 3 5 1
Author Anton Tsypko
Source Ukrainian Olympiad in Informatics 2020/2021, I stage