eolymp
Competitions

Ukrainian Olympiad in Informatics, II Stage, I Round

C. Трійка

Вам дано ціле число $n$. Також є три види операцій: \begin{enumerate} \item Зменшити $n$ на $1$. \item Збільшити $n$ на $1$. \item Якщо $n$ ділиться націло на $3$, поділити $n$ на $3$. \end{enumerate} За яку мінімальну кількість операцій можна зробити число $n$ рівним $1$? \InputFile Перший рядок містить одне ціле число $n$ ($1 \le n \le 10^{18} $). \OutputFile Виведіть одне число~--- мінімальну кількість операцій, за яку можна зробити число $n$ рівним $1$. \Note У першому прикладі можна один раз поділити на $3$ і отримаємо $1$. У другому прикладі можна спочатку двічі зменшити $n$ на $1$, а потім поділити на $3$. \Scoring Рішення, які працюють правильно для обмежень $1 \le n \le 10^5$, набиратимуть $40\%$ балів.
Time limit 1 second
Memory limit 256 MiB
Input example #1
3
Output example #1
1
Input example #2
5
Output example #2
3
Input example #5
70109
Output example #5
18
Source Ukrainian Olympiad in Informatics 2021, II Stage, I Round