eolymp
Competitions

Ukrainian Olympiad in Informatics, II Stage, II Round

A. Козак Вус та хитрі паліндроми

\textbf{Зверніть увагу, що вам суворо заборонено порушувати правила доброчесності. Порушення призведе до дискваліфікації! Ми не жартуємо! На першому турі ми знайшли понад 200 учасників, які порушили правила!} Нещодавно Козаку Вусу спала на думку наступна задача. Є $t$ рядків, кожен з яких є паліндромом непарної довжини. Для кожного рядка окремо треба визначити, чи існує підрядок парної довжини, який є паліндромом. Паліндром --- це рядок, що однаково читається в обох напрямках (зліва направо та справа наліво). Наприклад, \t{level} та \t{noon} --- паліндроми, а \t{abc} та \t{noun} --- ні. Рядок $x$ є підрядком рядка $y$, якщо $x$ може бути отриманим видаленням кількох (можливо, жодного або всіх) символів з початку і декількох (можливо, жодного або всіх) символів з кінця. Козаку Вусу дуже сподобалось ця задача, а особливо рішення, яке він вигадав. А Ви зможете розв'язати цю задачу? \InputFile Перший рядок містить ціле число $t$ ($1 \le t \le 20$) --- кількість рядків. Далі йдуть $t$ рядків $s_1, s_2, \ldots, s_t$ ($1 \le |s_i| \le 10^5$), які складаються з літер латинської абетки у нижньому регістрі. Гарантується, що кожен $s_i$ --- паліндром непарної довжини. \OutputFile Виведіть $t$ рядків. У $i$-ому рядку виведіть <<\t{Yes}>>, якщо існує підрядок рядка $s_i$, який є паліндромом парної довжини, інакше виведіть <<\t{No}>>. \Note У другому рядку є підрядок <<\t{abba}>>, який є паліндромом парної довжини. У четвертому рядку є підрядок <<\t{zyyz}>>. \Scoring Якщо рішення працює правильно при $t=20$ та $|s_i|=11$, то воно буде оцінюватися принаймні у $30$ балів.
Time limit 2 seconds
Memory limit 256 MiB
Input example #1
5
abacaba
abbacabba
abcdcba
zyyzyyz
abcdadedadcba
Output example #1
No
Yes
No
Yes
No
Author Kostya Denisov
Source Ukrainian Olympiad in Informatics 2021, II Stage