eolymp
Competitions

Ukrainian Olympiad in Informatics, II Stage, II Round

G. Дідусик Морозик та Мерзенна вісімка

Дідусик Морозик загадав певне ціле додатне число $n$. Визначте, чи можливо зробити це число кратним $8$, за умови що дозволяється змінити порядок цифр у числі. Зауважте, що отримане число не повинно містити провідних нулів (які знаходяться лівіше першої ненульової цифри) у своєму записі. \InputFile Перший рядок містить одне ціле число $n$ ($1\le n\le 10^{10^4}$). \OutputFile Якщо неможливо зробити задане число кратним $8$, виведіть одне ціле число $-1$. Інакше, виведіть число, яке кратне $8$ та може бути утворене з $n$ за можливості зміни порядку цифр. Якщо існує кілька правильних відповідей, дозволяється вивести будь-яку з них.
Time limit 1 second
Memory limit 256 MiB
Input example #1
1234
Output example #1
1432
Input example #2
808
Output example #2
808
Author Ihor Barenblat