eolymp
Competitions

Ukrainian Olympiad in Informatics, III Stage, II Round

Козак Вус та фішка

Нещодавно Козак Вус знайшов фішку та $n$ точок, які знаходяться на одній прямій. Фішка початково має координату $x$, а $i$-та точка має координату $a_i$. Козак Вус може спочатку вибрати будь-яке ціле додатне число $k$. Після чого будь-яку кількість разів змінювати координату фішки, додаючи або віднімаючи від неї $k$, тобто рухати фішку у будь-яку з двох сторін на відстань $k$. Козаку Вусу цікаво: при якому максимальному значенню $k$ фішка зможе побувати у всіх $n$ даних точках. \InputFile Перший рядок містить два цілі числа $n$ та $x$ ($2 \le n \le 10^5, -10^{18} \le x \le 10^{18}$)~--- кількість точок на прямій та початкова координата фішки. Другий рядок містить $n$ цілих чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^{18} \le a_i \le 10^{18}$)~--- координати фішок. Гарантується, що всі числа масиву $a$ попарно різні. \OutputFile Виведіть одне число --- максимальне значення $k$, при якому фішка зможе побувати у всіх $n$ даних точках. \Scoring Якщо ваш розв'язок працюватиме правильно при $n, |a_i| \le 100$, то воно набиратиме принаймні $30$ балів.
Time limit 1 second
Memory limit 256 MiB
Input example #1
3 2
10 -2 5
Output example #1
1
Input example #2
5 5
1 7 -1 11 15
Output example #2
2
Input example #3
6 0
0 -2019 84 -6 102 87
Output example #3
3
Author Kostya Denisov