eolymp
Competitions

2021-2022 ICPC, SEERC, 1/8 Final

Паліндромна лихоманка

Вам дано рядок $s$ з латинських маленьких літер. Знайдіть довільний рядок $t$ з латинських маленьких літер довжини не більше $2\cdot 10^5$, для якого: \begin{itemize} \item Рядок $s+t$ є паліндромом. \item Рядок $t+s$ є паліндромом. \end{itemize} Можна показати, що при обмеженнях даної задачі такий рядок завжди знайдеться. Нагадаємо, що паліндром --- це рядок, що зліва направо читається так само як справа наліво. Наприклад, \t{abcba} є паліндромом, а \t{oppagangnamstyle} ні. Нагадаємо, що позначення $s+t$ позначає конкатенацію рядків $s$ та $t$. Наприклад, \t{energynot} + \t{over} = \t{energynotover}. \InputFile Єдиний рядок вхідних даних містить рядок $s$ з латинських маленьких літер довжини не більше $10^5$. \OutputFile Виведіть довільний \textbf{непустий} рядок $t$ з латинських маленьких літер довжини не більше $2\cdot 10^5$, що задовольняє умовам задачі. \textbf{Зверніть увагу, що $t$ не може бути пустим, навіть якщо пустий рядок задовольняє умові задачі}. \Note В першому прикладі, $s+t = t+s = $ \t{abbaabbaabba}, що є паліндромом. В другому прикладі, $s+t = $ \t{zyzzzzyz}, а $t+s = $ \t{zzyzzyzz}. Обидва слова є паліндромами.
Time limit 1 second
Memory limit 256 MiB
Input example #1
abbaabba
Output example #1
abbaabba
Input example #2
zyzz
Output example #2
zzyz
Author Anton Trygub