eolymp
Problems

Кросворд

Кросворд

Вам дано квадратний кросворд розміру NxN. Порожні клітини позначені в ньому символом '-', зафарбовані - символом '#'. За правилами кросвордів, кожне слово має складатися мінімум з 2 букв.

Вам потрібно для даного кросворду порахувати кількість слів по горизонталі і по вертикалі.

Вхідні дані:

У першому рядку міститься число N (1 ≤ N ≤ 2000) - розмір кросворду. Наступні N рядків містять кросворд. Кожен рядок складається з N символів '-' і '#', описаних вище.

Вихідні дані:

Виведіть два числа - кількість слів по горизонталі і по вертикалі.

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example #1
5
----#
--##-
-----
-##--
#----
Output example #1
5 4
Source ACM-ICPC Ukraine 2015, Перший етап Україна, 25 квітня 2015 року