eolymp
Problems

Конкатизація трьох паліндромів

Конкатизація трьох паліндромів

Дано рядок s довжиною n. Визначте чи можна представити s у виглядi конкатенацiї 3-х палiндромiв.

Вхідні дані:

У першому рядку вхiдних даних задане натуральне число n (n <= 10000). У другому - рядок s(|s|=n).

Вихідні дані:

Якщо рядок не можна представити як конкатенацiю 3-х палiндромiв виведiть "NO" iнакше у першому рядку виведiть "YES" у наступному через пробiл 3 рядки - палiндроми, конкатенацiя яких = s. У випадку декiлькох вiдповiдей дозволяється вивести будь-яку.

Time limit 1 second
Memory limit 256 MiB
Input example #1
7
abbacdd
Output example #1
YES
abba c dd