eolymp
bolt
Попробуйте наш новый интерфейс для отправки задач
Задачи

Шашка на кубі

Шашка на кубі

Лимит времени 1 секунда
Лимит использования памяти 64 MiB

Поверхню куба відрізками, паралельними до ребер куба, поділено на квадратні клітини, довжина сторін яких у l (непарне натуральне число) разів менша за довжину ребра куба. Шашку пересувають за один хід з клітини на довільну суміжну з нею (що має з даною спільну сторону).

Створіть програму, яка обчислить, скількома різними способами може шашка потрапити за m ходів з клітини в центрі однієї ґрані на клітину, розташовану в центрі суміжної ґрані.

Входные данные

Містить натуральні числа l та m (l < 52, m < 200).

Выходные данные

Вивести шукану кількість способів.

Пример

Входные данные #1
3 3
Выходные данные #1
1