eolymp
Задачи

З трьох прости чисел

З трьох прости чисел

Знайти кількість натуральних чисел з проміжку [A; B] в розкладі на прості множники яких є рівно 3 простих множника.

Вхідні дані

В одному рядку два числа через пробіл: A і B, 1 ≤ A ≤ B ≤ 10000000

Вихідні дані

В одному рядку одне число – кількість чисел з проміжку які складаються рівно з 3-х простих множників.

Лимит времени 0.5 секунд
Лимит использования памяти 64 MiB
Входные данные #1
10 20
Выходные данные #1
3
Входные данные #2
8 20
Выходные данные #2
4