eolymp
Задачи

Вираз

Вираз

Для запису числових виразів жителі країни Олімпія використовують наступний формат: 1. Вираз складається з операндів та знаків операцій, розділених пропусками. 2. Операнди: додатні цілі числа. 3. Операції: додавання (позначається знаком +) та множення (позначається знаком *). 4. Вираз розглядається зліва направо. Якщо у виразі зустрічається знак операції, виконується відповідна операція над двома останніми операндами перед ним, результат операції замінює у виразі послідовність її операндів і знаку операції, після чого обчислення продовжується за цим же правилом. 5. Результатом виразу є результат останньої операції.

Обчислимо, наприклад, вираз 3 4 2 * +

Перша операція у виразі - множення (*), вона буде виконана над останніми перед нею числами (4 та 2), отримаємо число 8, що замінить послідовність 42*, таким чином отримаємо вираз 3 8 +. У отриманому виразі перша операція, що зустрілась - додавання (+), вона буде виконана над останніми перед нею числами (3 та 8), отримаємо число 11, що замінить послідовність 38+.

Оскільки операцій у виразі більше не залишилось, обчислення виразу завершилось. Результатом виразу є число 11.

Відомо, що значення будь-якого виразу знаходиться у межах від 0 до 2000000000.

Вхідні дані

Вхідний текстовий файл містить вираз, що складається з додатних цілих чисел та знаків операцій, розділених пропусками. Максимальна довжина виразу - 10000 символів.

Вихідні дані

Вихідний текстовий файл містить єдине число - результат обчислення виразу.

Лимит времени 1 секунда
Лимит использования памяти 64 MiB
Входные данные #1
3 4 2 * +
Выходные данные #1
11
Входные данные #2
58 2 + 10 + 2 *
Выходные данные #2
140