eolymp
Задачи

ЛИШИТЬСЯ ТІЛЬКИ ОДНЕ ЧИСЛО

ЛИШИТЬСЯ ТІЛЬКИ ОДНЕ ЧИСЛО

Лимит времени 1 секунда
Лимит использования памяти 64 MiB

Петрик П'яточкін вирішив ліквідувати всі непарні числа та непарні номери. В послідовності натуральних чисел від 1 до N він спочатку викреслив усі непарні, потім ті, що стояли на непарних місцях в т.д., поки лишилось тільки одне число. Яке це число?

Входные данные

Натуральне число N (N=2…2^63).

Выходные данные

Число, що лишилося.

Пример

Входные данные #1
7
Выходные данные #1
4