eolymp
Задачи

Паліндром

Паліндром

Лимит времени 1 секунда
Лимит использования памяти 64 MiB

Дано рядок, який складається з малих латинських літер. Потрібно знайти найдовший рядок-паліндром, який можна отримати викреслюванням деяких літер не більше М разів.

Паліндромом будемо вважати рядок ненульової довжини, який читається однаково зліва направо і справа наліво.

Входные данные

Перший рядок - послідовність з латинських літер (довжина рядка не перевищує 1000 літер).

Другий рядок - число М (0 ≤ M ≤ 1000) - максимальна кількість можливих викреслень.

Выходные данные

Максимальний за довжиною паліндром.

Якщо таких декілька, то виведіть перший за алфавітним порядком.

Якщо паліндром утворити неможливо, то виведіть -1.

Пример

Входные данные #1
aabbcaa
1
Выходные данные #1
aabbaa
Входные данные #2
aabbcaa
0
Выходные данные #2
-1