eolymp
bolt
Попробуйте наш новый интерфейс для отправки задач
Задачи

Задача про множення

Задача про множення

На уроці математики Байтик навчився множити, і почав застосовувати цю операцію з різними числами. Наприклад, розкладав число на цифри і знаходив добуток цифр. І тут він задумався, який найбільший добуток цифр серед натуральних чисел, що не перевищує N. Допоможіть розв’язати задачу.

Вхідні дані

Одне число N(1 ≤ N≤ 2·109).

Вихідні дані

Максимальний добуток цифр серед чисел, що не первищують N.

Лимит времени 1 секунда
Лимит использования памяти 64 MiB
Входные данные #1
57
Выходные данные #1
36