eolymp

Class Vector

Створити клас Vector, який містить три поля x, y, z - цілі числа закритого типу (private).

Реалізувати в класі три конструктори:

 • конструктор по замовчуванню - який онулює поля класу.

 • конструктор з параметрами (параметри якого цілі числа - координати вектора)

 • конструктор копіювання.

Реалізувати методи:

 • double length() - метод, що повертає довжину вектора;

 • void setX(int), void setY(int), void setZ(int) методи, які змінюють відповідно значення полів вектора;

 • int getX(), int getY() int getZ() - методи, які повертають значення відповідного поля - координату вектора.

 • void Out() який виводить координати вектора на екран через пропуск після чого йде перехід на новий рядок.

Здається тільки клас.

class Vector // Java
{
 private:

 int x, y, z;

 public:

 Vector(); // конструктор по замовчуванню, який онулює поля класу
 Vector(int X, int Y, int Z); // конструктор з параметрами, параметрами є координати вектора
 Vector(Vector v); // конструктор копіювання

 void setX(int X); // зміна поля x
 void setY(int Y); // зміна поля y
 void setZ(int Z); // зміна поля z

 int getX(); // повертає координату x
 int getY(); // повертає координату y
 int getZ(); // повертає координату z

 public double length(); // повертає довжину вектора
 public void Out(); // виводить - координати вектора, відокремлені одним проміжком
}
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB