eolymp
Задачі

Цілі

Цілі

Многокутник на площині задано координатами своїх вершин. Потрібно підрахувати кількість точок з цілочисельними координа­тами, які лежать строго всередині нього.

Вхідні дані

У першому рядку міститься N (3N1000) — число вершин многокутника. Далі йдуть координати (Xi, Yi) вершин у порядку обходу за годинниковою стрілкою. Xi і Yi — ціліе числа і по модулю не перевищують 1000000.

Вихідні дані

K — шукане число точок без ведучих нулів.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
4
1 1 1 -1 -1 -1 -1 1
Вихідні дані #1
1