eolymp
Задачі

Два масиви

Два масиви

Задано два масиви чисел. Потрібно вивести ті елементи першого масиву (у том ж порядку, у якому вони йдуть у першому масиві), яких немає у другому масиві.

Вхідні дані

Спочатку на вхід подається кількість елементів n у першому масиві, потім n чисел - елементи масиву. Далі записано кількість елементів m у другому масиві. Потім записано елементи другого масиву. Кількість елементів кожного масиву не перевищує 100. Усі елементи - цілі числа.

Вихідні дані

У першому рядку виведіть кількість шуканих елементів, а у другому виведіть ті елементи першого масиву, яких немає у другому, у том у ж порядку, у якому вони йдуть у першому масиві.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
7
3 1 3 4 2 4 12
6
4 15 43 1 15 1
Вихідні дані #1
4
3 3 2 12
Джерело Китеня 2011 м. Ковров