eolymp
Задачі

Багатокутники

Багатокутники

На площині задана така множина з N багатокутників, що виконуються наступні умови:

  1. ніякі два багатокутника не мають спільних точок;
  2. для кожного i–го багатокутника існує Pi багатокутників, всередині яких він знаходиться, і N-1-P[i]багатокутників, котрі знаходяться всередині нього,0P[i]N-1`.

Напишіть програму, яка для кожного багатокутника видає кількість багатокутників, всередині яких він знаходиться.

Вхідні дані

Перший рядок вхідного файлу містить ціле число N — кількість багатокутників, 3 ≤ N ≤ 10000. Наступні N рядків файлу описують N багатокутників. '(i+1)'–ий рядок файлу описує i–ий багатокутник. Перше ціле число C[i' — кількість вершин багатокутника, 3 ≤ Ci ≤ 20. Наступні Ci пар чисел — координати вершин багатокутника у порядку його обходу. Координати вершин — цілі числа, що належать діапазону від -2000000000 до 2000000000.

Вихідні дані

Єдиний рядок вихідного файлу повинен містити N чисел: i–те число рядка повинно бути Pi — кількість багатокутників, всередині яких знаходиться i–ий багатокутник.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
3
3 -2 1 8 9 12 1
3 7 5 6 3 7 4
4 4 3 7 7 9 3 1 2
Вихідні дані #1
0 2 1
Джерело УОІ 2002