eolymp
Задачі

Від матриці суміжності до списків суміжності

Від матриці суміжності до списків суміжності

Простий орієнтовний граф задано матрицею суміжності. Виведіть його подання у вигляді списків суміжності.

Вхідні дані

У першому рядку знаходиться кількість вершин графа n (1n100). Далі йде матриця суміжності. Гарантується, що граф не містить петель.

Вихідні дані

Виведіть n` рядків - списки суміжності графа. В i-му рядку спочатку виведіть кількість ребер, які виходять з i-ої вершини, а потім номери вершин, у які ці ребра входять, впорядковані за зростанням.

prb3981.gif

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
5
0 0 1 0 0
1 0 1 0 0
0 0 0 0 1
1 1 0 0 0
1 1 0 0 0
Вихідні дані #1
1 3
2 1 3
1 5
2 1 2
2 1 2