eolymp
Задачі

Обхід у глибину

Обхід у глибину

Задано неорієнтовний незважений граф, у якому виділено вершину. Вам потрібно знайти кількість вершин, які лежать з нею у одній компоненті зв'язності (включаючи саму вершину).

Вхідні дані

У першому рядку містяться два цілих числа n та s (1sn100), де n - кількість вершин графа, а s - виділена вершина. У наступних n рядках записано по n чисел - матриця суміжності графа, у якій цифра "0" позначає відсутність ребра між вершинами, а цифра "1" - його наявність. Гарантується, що на головній діагоналі матриці завжди стоять нулі.

Вихідні дані

Виведіть шукану кількість вершин.

prb4000.gif

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
5 1
0 1 1 0 0
1 0 1 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
Вихідні дані #1
3
Вхідні дані #5
10 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вихідні дані #5
2