eolymp
Задачі

Від списку ребер до матриці суміжності

Від списку ребер до матриці суміжності

Простий неорієнтовний граф задано списком ребер. Виведіть його подання у вигляді матриці суміжності.

Вхідні дані

У першому рядку задано два цілих числа n (1n100) - число вершин та m (1mn · (n - 1) / 2) - число ребер. Далі у m рядках міститься m пар чисел, кожна з яких описує одне ребро графа.

Вихідні дані

Виведіть матрицю суміжності графа.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3 3
1 2
2 3
1 3
Вихідні дані #1
0 1 1
1 0 1
1 1 0