eolymp
Задачі

Степені вершин

Степені вершин

Простий неорієнтовний граф задано матрицею суміжності. Знайдіть степені усіх вершин графа.

Вхідні дані

У першому рядку задано число n (1n100). Потім йдуть n рядків по n елементів у кожному - опис матриці суміжності.

Вихідні дані

Виведіть n чисел - степені усіх вершин.

prb4764.gif

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3
0 1 0
1 0 1
0 1 0
Вихідні дані #1
1
2
1