eolymp
Задачі

Вектори

Вектори

Задано два ненульових вектори. Потрібно обчислити:

  • Довжину першого та другого вектора (два числа)
  • Вектор, утворенний додаванням заданих двох векторів
  • Скалярний та векторний добуток заданих векторів
  • Площу трикутника, побудованого з цих векторів

Вхідні дані

У двох рядках вхідного файлу задано по чотири цілих числа, які не перевищують по модулю 10000 - координати початку та кінця першого вектора, потім другого.

Вихідні дані

У кожному рядку вихідного файлу - відповідь на відповідний пункт задачі з точністю не менше 10-6.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
5 1 2 6
1 1 7 8
Вихідні дані #1
5.830951895 9.219544457
3.000000000 12.000000000
17.000000000 -51.000000000
25.500000000