eolymp
Задачі

Поверни мене!

Поверни мене!

Хлопчик Вася дуже любить розвертати орієнтовні графи. Допоможіть йому в цьому.

Вхідні дані

Першим записано число N (1 N 50000) - кількість вершин у графі. У наступних N рядках записано граф у вигляді списків суміжності: в i-ому рядку, у порядку зростання, записано номери вершин, у які йдуть ребра з i-ої вершини. Нумерація починається з одиниці. Гарантується, що ребер у графі не більше 50000.

Вихідні дані

Виведіть розвернутий граф у тому ж форматі, що й заданий.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
4
2 3
3

2
Вихідні дані #1
4

1 4
1 2

Вхідні дані #2
2
2
1
Вихідні дані #2
2
2
1