eolymp
Задачі

Palindrom2

Palindrom2

Дано натуральне число n. Знайдіть мінімальне число-паліндром, більше за n. Паліндром – це число, яке читається зліва направо так само, як справа наліво.

Вхідні дані

Програма читає з клавіатури натуральне число n (1n < 1018).

Вихідні дані

Програма виводить на екран шуканий паліндром.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
131
Вихідні дані #1
141