eolymp
Задачі

Функція - 1

Функція - 1

Реалізуйте функцію f(x) = x3 + 2 *x2 - 3.

Вхідні дані

Кожний рядок містить одне дійсне число x.

Вихідні дані

Для кожного значення x вивести в окремому рядку значення функції f(x) з чотирма десятковими знаками.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
2.234
1
56
23.2
Вихідні дані #1
18.1309
0.0000
181885.0000
13560.6480
Автор Михайло Медведєв
Джерело Мова програмування С