eolymp
Задачі

Простий калькулятор

Простий калькулятор

Простий калькулятор может обчислювати наступні вирази:

  • num + num
  • num - num
  • num * num
  • num / num

де num - додатнє цілое число, між 1 и 10000 включно.

Знайдіть значенння заданого виразу. Символи +, -, * і / означають операції добавання, віднімання, множенняя і делення відповідно. Всі операції цілочисльні, так що "5 / 3" дорівнює 1.

Вхідні дані

Рядок містить вираз, який може обчислити простий калькулятор.

Вихідні дані

Виведіть результат заданого виразу.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3 * 12
Вихідні дані #1
36
Вхідні дані #2
16 + 45
Вихідні дані #2
61
Вхідні дані #3
19 / 7
Вихідні дані #3
2