eolymp
Задачі

Трикутник і точка

Трикутник і точка

У декартовій системі координат на площині задані координати вершин трикутника та ще однієї точки. Визначити, чи належить ця точка трикутнику.

Вхідні дані

У чотирьох рядках знаходяться пари чисел - координати точок. Числа у перших трьох рядках - це координати вершин трикутника, у четвертому рядку - координати заданої точки. Координати точок - цілі числа, для довільної точки виконуються наступні умови: -10 000x, y10 000.

Вхідні дані

Вивести слово "In", якщо точка знаходиться всередині трикутника або на його границі, та "Out" - якщо зовні.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
0 0
100 0
0 100
100 100
Вихідні дані #1
Out