eolymp
Задачі

Перетин відрізків

Перетин відрізків

Два відрізки на площині задано цілочисельними координатами своїх кінців у декартовій системі координат.

Визначіть, чи існує у них спільна точка.

Вхідні дані

У першому рядку містяться координати першого кінця першого відрізка, у другому - другого кінця першого відрізка, у третьому і четвертому - координати кінців другого відрізка. Координати цілі і по модулю не перевищують 10000.

Вихідні дані

Виведіть "Yes", якщо відрізки мають спільну точку, та "No" інакше.

prb839.gif

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
0 0
1 0
1 0
1 1
Вихідні дані #1
Yes
Вхідні дані #2
0 0
1 0
2 0
3 0
Вихідні дані #2
No