eolymp
Задачі

Спіраль

Спіраль

Вивести квадрат, який складається з NxN клітинок, заповнених числами від 1 до N2 по спіралі (див. приклади).

Вхідні дані

У першому рядку знаходиться єдине число N (2N100).

Вихідні дані

Виводиться N рядків по N чисел, розділених пропусками. Не допускається починати спіраль у іншому, крім верхнього лівого, кута, закручувати спіраль проти годинникової стрілки або зсередини назовні.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
2
Вихідні дані #1
1 2
4 3