eolymp
bolt
Спробуйте наш новий інтерфейс для відправки розв'язків
Задачі

Таблиця множення

Таблиця множення

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB

Виведіть таблицю множення n \cdot n з вирівнюванням

Вхідні дані

Одне натуральне число n~(1 \le n \le 9).

Вихідні дані

Виведіть таблицю множення n \cdot n з вирівнюванням як показано у зразку.

Приклад

Вхідні дані #1
5
Вихідні дані #1
 1 2 3 4 5 
 2 4 6 8 10 
 3 6 9 12 15 
 4 8 12 16 20 
 5 10 15 20 25 
Вхідні дані #2
7
Вихідні дані #2
 1 2 3 4 5 6 7 
 2 4 6 8 10 12 14 
 3 6 9 12 15 18 21 
 4 8 12 16 20 24 28 
 5 10 15 20 25 30 35 
 6 12 18 24 30 36 42 
 7 14 21 28 35 42 49