eolymp
Задачі

Найменший дільник

Найменший дільник

Для заданого натурального числа n виведіть його найменший дільник, відмінний від 1.

Вхідні дані

Одне натуральне число n (1 < n < 231).

Вихідні дані

Виведіть найменший дільник числа n.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
21
Вихідні дані #1
3
Автор Матвійчук Сергій Володимирович
Джерело Серія задач "Абетка програмування"