eolymp
Задачі

Ті, що діляться на 6

Ті, що діляться на 6

Для n цілих чисел визначити суму й кількість додатніх чисел, які діляться на 6 без остачі.

Вхідні дані

У першому рядку задано кількість чисел n (0 < n100), у наступному рядку задано самі числа, значення яких по модулю не перевищують 10000.

Вихідні дані

Виведіть кількість вказаних чисел та їх суму.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3
12 15 18

Вихідні дані #1
2 30