eolymp
bolt
Спробуйте наш новий інтерфейс для відправки розв'язків
Задачі

Модуль максимального

Модуль максимального

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB

Задана послідовність дійсних чисел. Обчислимо їх модулі. Знайдіть максимальне значення серед цих модулей.

Вхідні дані

У першому рядку задано кількість елементів n~(n \le 100) у послідовності. У наступному рядку задано n дійсних чисел — елементи послідовності, значення яких не первищують за модулем 100.

Вихідні дані

Виведіть максимальне значення серед цих модулей з 2 десятковими знаками.

Приклад

Вхідні дані #1
5
6 7.5 2.1 2.0 0

Вихідні дані #1
7.50
Вхідні дані #2
4
-76.45 7.5 -5.1 75.23

Вихідні дані #2
76.45