eolymp
Задачі

Дерево?

Дерево?

Неорієнтовний граф без петель та кратних ребер задано матрицею суміжності. Визначити, чи є цей граф деревом.

Вхідні дані

Перший рядок містить кількість вершин графа n (1n100). Далі записана матриця суміжності розміром n × n, у якій 1 позначає наявність ребра, 0 - його відсутність. Матриця симетрична відносно головної діагоналі.

Вихідні дані

Виведіть повідомлення YES, якщо граф є деревом, і NO у протилежному випадку.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3
0 1 0
1 0 1
0 1 0
Вихідні дані #1
YES