eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

a + b məsələsi

a + b məsələsi

$a + b$-ni hesablamalı. \InputFile Hər bir sətirdə $a$ və $b~(|a|, |b| \le 30000)$ tam ədədləri verilir. Verilənləri faylın sonuna qədər oxuyun. \OutputFile Hər bir nümunəyə uyğun $a + b$ cəmini ayrı sətirdə verin.
Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 1
1 2
Çıxış verilənləri #1
2
3