eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Nömrələmə

Nömrələmə

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

m səhifəlik kitabın səhifələrini nömrələmək üçün n sayda rəqəmdən istifadə etdilər. Verilmiş n-ə görə çıxışa m-i, həll yoxdursa 0-ı verin. Nömrələmə 1-ci səhifədən başlayır.

Giriş verilənləri

Yeganə n ədədi verilir. Kitabda 7000-dən artıq səhifə yoxdur.

Çıxış verilənləri

Səhifələrin axtarılan sayı.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
27
Çıxış verilənləri #1
18