eolymp
Məsələlər

Колиба.

Колиба.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 256 MiB

За заданим натуральним числом n вивести зображення, яке має n рядків та 2·n – 1 стовпців, утворене символами равлик , символом ‘*’ та символом пропуск, як показано у прикладі.

Giriş verilənləri

Одне натуральне число n (n > 1).

Çıxış verilənləri

Вивести зображення n×(2n-1).

Nümunə

Giriş verilənləri #1
5
Çıxış verilənləri #1
    @    
   @*@   
  @***@  
 @*****@ 
@*******@