eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Günorta yeməyi

Günorta yeməyi

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Vlad günorta yeməyi üçün özü ilə bir neçə tərəvəz götürmək qərarına gəldi. Onun a sayda müxtəliv bananları, b sayda müxtəlif almaları və c sayda müxtəlif armudları var. O ondakı tərəvəzlərdən neçə üsulla 2 müxtəlif tərəvəz seçə bilər?

Giriş verilənləri

Tək sətirdə üç mənfi olmayan ədəd verilir: a, b, c. Bütün ədədlər modulca 10^6-nı aşmır.

Çıxış verilənləri

2 müxtəlif tərəvəzin seçilmə üsullarının sayını çap edin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
3 4 2
Çıxış verilənləri #1
26