eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Şahmat taxtasında toplar

Şahmat taxtasında toplar

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Hələ uşaqlıqda balaca Əhmədi bir sual maraqlandırırdı: n × n ölçülü şahmat taxtasında n topu, onların bir-birini vura bilməməsi üçün neçə variantda yerləşdirmək olar. O bu məsələni hər bir variant üçün çox uzun müddətə həll etdi və həll etdikdən sonra şahmatı tərk etdi.

Bəs Siz bu məsələnin öhtəsindən necə tez gələ bilərsiniz?

Giriş verilənləri

Şahmat taxtasının ölçüsü natural ədəddir, 1000-i aşmır.

Çıxış verilənləri

Əhmədin tapdığı cavabı verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
2
Çıxış verilənləri #1
2
Müəllif Анатолий Присяжнюк