eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Qrafda əməliyyatlar

Qrafda əməliyyatlar

Zaman məhdudiyyəti 3 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Məsələdə növbəti əməliyyatları dəstəkləyən, istiqamətlənməmiş qraf qurmaq lazımdır:

  1. AddEdge(u, v) - (u, v) təpələri arasına til əlavə etmək;

  2. Vertex(u) - u təpəsi ilə qonşu olan təpələrin siyahısını çap etmək.

Qrafda ilgək və çoxtillilik yoxdur.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə qrafın təpələrinin n (1n10^5) sayı verilir. Növbəti sətirdə əməliyyatların k (0k10^6) sayı verilir. Hər bir növbəti sətir uyğun əməliyyatları AddEdge(u, v) və Vertex(u) əks etdirən formatda verilir: "1 <ədəd> <ədəd>" və ya "2 <ədəd>".

Bütün Vertex əməliyyatlarının icrası zamanı çap ediləcək ədədlərin ümümi sayının 10^5-i keçməyəcəyinə zəmanət verilir.

Çıxış verilənləri

Hər bir Vertex əmri üçün, ayrı sətirdə verilmiş təpənin qonşularının siyahısını çap edin. Qonşu təpələrin siyahısını ixtiyari ardıcıllıqda çap edə bilərsiniz. Əgər verilmiş təpənin qonşusu yoxdursa, boş sətir çap edin.

prb2472.gif

Nümunə

Giriş verilənləri #1
4
4
1 1 2
1 2 3
2 4
2 2
Çıxış verilənləri #1
1 3