eolymp
Məsələlər

Binaların nömrəsi

Binaların nömrəsi

nm nömrəli binaların küçənin eyni tərəfində yerləşdiklərini təyin edin.

Giriş verilənləri

nm (1n, m100) qiymətləri.

Çıxış verilənləri

nm nömrəli binalar küçənin eyni tərəfində yerləşirlərsə 1, əks halda 0 çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 2
Çıxış verilənləri #1
0