eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Sətrin uzunluğu

Sətrin uzunluğu

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Sətir verilmişdir. Onun uzunluğunu tapın.

Giriş verilənləri

100 simvoldan çox olmayan tək sətir.

Çıxış verilənləri

İlk sətirdə verilmiş sətri, ikinci sətirdə isə onun uzunluğunu çap edin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
Programming Principles 1
Çıxış verilənləri #1
Programming Principles 1
24
Giriş verilənləri #2
This is a cat.
Çıxış verilənləri #2
This is a cat.
14