eolymp
Допомога

Розв'язок на C/C++

Розв'язок на C/C++

Всі розв'язки, незалежно від мови програмування, перевіряються автоматичною системою. Система перевірки створює ізольоване, пусте оточення для вашої програми, компілює її і виконує декілька разів з різним набором вхідних даних. Після цього перевіряюча система порівнює дані виведені програмою з очікуваним результатом, використовуючи спеціальний алгоритм.

Перевіряюча система не аналізує код програми, не перевіряє її зміст, форматування, назву змінних, розмір програми тощо.

У випадку перевірки з використанням файлів для введення/виведення, виведення в стандартний потік введення/виведення (stdin і stdout) ігнорується. У випадку використання стандартних потоків введеня/виведення (stdin і stdout) перевіряюча система не аналізує файлів створених розв'язком.

Вхідні дані завжди відповідають обмеженням вказаним в умові задачі. В розв'язку немає потреби перевіряти коректність введення, якщо про це не сказано в умові задачі. Будьте уважні, рядки у вхідних даних розділені символом переходу на новий рядок \nабо сполученням символів переходу на новий рядок і повернення курсора:\r\n. Програма повинна коректно опрацьовувати обидва варіанти.

Відповіддю вважається всі дані виведені програмою під час її виконання, тому якщо Ваша програма виводить додаткові повідомлення, наприклад "Введіть число" або "Відповідь: " ці повідомлення будуть вважатися частиною відповіді і розв'язок не буде зараховано. Слідуйте інструкції в умові задачі щоб відформатувати відповідь правильно.

Ви можете відправити розв'язок реалізований мовою програмування С або С++ використовуючи компілятор C++. Перевіряюча система використовує компілятор g++ 6.3.0 що запускається в операційній системі Alpine Linux 3.6. Компілятор запускається з такими параметрами:

g++ -std=c++11 -O2 -fno-strict-aliasing -DEOLIMP -DEOLYMP -DONLINE_JUDGE -lm -x c++ source.cpp -o a.out

У випадку, коли компілятор повертає помилку, розв'язок не тестується і перевіряюча система зараховує "Помилку компіляції". На сторінці розв'язку буде виведено повідомлення про помилку згенеровану компілятором.

Приклади розв'язку простої задачі на C/C++:

#include<stdio.h>

int main() {
  int a = 0;
  scanf("%d", &a);
  printf("%d %d\n", a/10, a%10);
  return 0;
}
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int a;
    cin>>a;
    cout<< a/10 <<" "<< a%10 << endl;
 return 0;

}
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
    freopen("input.txt","r",stdin);
    freopen("output.txt","w",stdout);
    int a;
    cin>>a;
    cout<< a/10 <<" "<< a%10 << endl;
 return 0;

}

Типи змінних

Нижче наведені деякі з доступних в C++ типів їх мінімальними та максимальними значеннями для компілятору C++.

ТипРозмірМінімальне значенняМаксимальне значення
char1 bytes-128127
int4 bytes-21474836482147483647
short int2 bytes-3276832767
long8 bytes-92233720368547758089223372036854775807
float4 bytes1.17549e-383.40282e+38
double8 bytes2.22507e-3081.79769e+308
wchar_t4 bytes-21474836482147483647