eolymp
Допомога

Розв'язок на C#

Розв'язок на C#

Всі розв'язки, незалежно від мови програмування, перевіряються автоматичною системою. Система перевірки створює ізольоване, пусте оточення для вашої програми, компілює її і виконує декілька разів з різним набором вхідних даних. Після цього перевіряюча система порівнює дані виведені програмою з очікуваним результатом, використовуючи спеціальний алгоритм.

Перевіряюча система не аналізує код програми, не перевіряє її зміст, форматування, назву змінних, розмір програми тощо.

У випадку перевірки з використанням файлів для введення/виведення, виведення в стандартний потік введення/виведення (stdin і stdout) ігнорується. У випадку використання стандартних потоків введеня/виведення (stdin і stdout) перевіряюча система не аналізує файлів створених розв'язком.

Вхідні дані завжди відповідають обмеженням вказаним в умові задачі. В розв'язку немає потреби перевіряти коректність введення, якщо про це не сказано в умові задачі. Будьте уважні, рядки у вхідних даних розділені символом переходу на новий рядок \nабо сполученням символів переходу на новий рядок і повернення курсора:\r\n. Програма повинна коректно опрацьовувати обидва варіанти.

Відповіддю вважається всі дані виведені програмою під час її виконання, тому якщо Ваша програма виводить додаткові повідомлення, наприклад "Введіть число" або "Відповідь: " ці повідомлення будуть вважатися частиною відповіді і розв'язок не буде зараховано. Слідуйте інструкції в умові задачі щоб відформатувати відповідь правильно.

Ви можете відправити розв'язок реалізований мовою програмування С# використовуючи компілятор C#. Перевіряюча система використовує компілятор Mono C# 5.20 що запускається в операційній системі Alpine Linux 3.10. Компілятор запускається з такими параметрами:

mcs source.cs -out:a.exe -r:System.Numerics

У випадку, коли компілятор повертає помилку, розв'язок не тестується і перевіряюча система зараховує "Помилку компіляції". На сторінці розв'язку буде виведено повідомлення про помилку згенеровану компілятором.

Приклад розв'язку простої задачі на C#:

using System;

class Solution {
 public static void Main(string[] args) {
   int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
   Console.WriteLine("{0} {1}", (int) number/10, (int) number%10);
 }
}
using System;
using System.IO;

public class Sum
{
 private static void Main()
 {
   StreamReader streamReader = new StreamReader("input.txt");
  int number = Convert.ToInt32(streamReader.ReadLine());

   int b = number %10;
   int a = number/10;

   StreamWriter sw = new StreamWriter("output.txt");
   sw.WriteLine(a+" "+b);
   sw.Close();

 }
}