eolymp
bolt
Спробуйте наш новий інтерфейс для відправки розв'язків
Задачі

Булочки

Булочки

Хусейн дуже любить булочки, які продаються в університеті. Відомо, що \begin{itemize} \item можна купити одну булочку за $a$ гяпиків; \item можна купити три булочки за $b$ гяпиків; \end{itemize} Хусейн хоче придбати точно $n$ булочок. Яку найменшу кількість гяпиків йому слід витратити? \InputFile Три натуральні числа $a, b$ і $n$, кожне з яких не більше $10^9$. \OutputFile Виведіть найменшу кількість гяпиків, яку слід витратити Хусейну для покупки точно $n$ булочок.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
2 5 10
Вихідні дані #1
17
Автор Михаил Медведев