eolymp
bolt
Спробуйте наш новий інтерфейс для відправки розв'язків
Задачі

Послідовність Фарея

Послідовність Фарея

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB

Дріб h / k називається правильною, якщо вона лежить між 0 та 1, а h та k не мають спільного дільника окрім 1. Для довільного натурального числа n1, послідовністю Фарея порядку n називється послідовність F[n] усіх правильних дробів, знаменники яких не більші за n разом з "дробом" 1 / 1, впорядкованих за зростанням. Наприклад, послідовність F[5] має вигляд:

За заданим n необхідно знайти k-ий дріб у послідовності F[n].

Вхідні дані

Складаються з декількох рядків, кожний з яких містить два натуральні числа n та k, 1n1000, k достатньо мало щоб існував k-ий елемент у F[n]. (Довжина F[n] приблизно дорівнює 0.3039635n^2).

Вихідні дані

Для кожної вхідної пари чисел в окремому рядку вивести k-ий елемент F[n] у форматі, наведеному у прикладі.

Приклад

Вхідні дані #1
5 5
5 1
5 9
5 10
117 348
288 10000
Вихідні дані #1
1/2
1/5
4/5
1/1
9/109
78/197