eolymp
Məsələlər

Sadə məsələ

Sadə məsələ

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Proqram ikirəqəmli ədədi oxuyur və ədədin hər bir rəqəmini arada boşluq olmaqla ekrana verir.

Giriş verilənləri

10 - 99 arası hər hansı bir natural ədəd

Çıxış verilənləri

Boşluqla ayrılmış iki rəqəm

Nümunə

Giriş verilənləri #1
54
Çıxış verilənləri #1
5 4
Giriş verilənləri #2
70
Çıxış verilənləri #2
7 0