eolymp
Məsələlər

Sadə məsələ

Sadə məsələ

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 256 MiB

Proqram ikirəqəmli ədədi oxuyur və ədədin hər bir rəqəmini arada boşluq olmaqla ekrana verir.

Giriş verilənləri

10- 99 arası hər hansı bir natural ədəd

Çıxış verilənləri

Boşluqla ayrılmış iki rəqəm

Nümunə

Giriş verilənləri #1
23
Çıxış verilənləri #1
2 3