eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Sadə məsələ

Sadə məsələ

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Proqram ikirəqəmli ədədi oxuyur və ədədin hər bir rəqəmini arada boşluq olmaqla ekrana verir.

Giriş verilənləri

10 - 99 arası hər hansı bir natural ədəd

Çıxış verilənləri

Boşluqla ayrılmış iki rəqəm

Nümunə

Giriş verilənləri #1
23

Çıxış verilənləri #1
2 3