eolymp
Məsələlər

Keçid balı

Keçid balı

Bütün fənlər üzrə illik qiymətlər ehtiva edən uşaqların siyahısı verilir. İstedadlı Uşaqların Məktəbinə daxil olmaq üçün bütün fənlər üzrə orta qiymət k-dan kiçik olmamalıdır. Adı çəkilən uşaqlardan hansılarını bu məktəbə qəbul edə bilərlər.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə siyahıdakı şagirdlərin sayını ifadə edən n (1n10000) ədədi verilir. Növbəti n sətrin hər biri növbəti formadadır: soyad və ad, sonra şagirdin öyrəndiyi dərslərin sayını ifadə edən mi (1mi50) ədədi, daha sonra isə bu fənlərin hər birindən illik qiymətlər.

Sonuncu sətirdə keçid balını ifadə edən yekanə k ədədi verilir. Soyad və ad 20 simvoldan çox olmayan latın hərfləri ehtiva edir. Giriş faylındakı bütün ədədlər natural ədədlərdir və 109-u aşmır.

Çıxış verilənləri

Qəbul ediləcək şagirdlərin siyahısını çap etmək tələb olunur. Siyahını giriş verilənlərindəki ardıcıllıqda çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Ivanov Ivan 2 7 9
Petrov Petr 1 7
Sidorov Sidor 2 10 8
8
Çıxış verilənləri #1
Ivanov Ivan
Sidorov Sidor