eolymp
Məsələlər

Rum ədədləri

Rum ədədləri

Rum say sistemində yazılmış iki natural AB ədədlərinin cəmini hesablayın. Cavabı da Rum say sistemində yazın.

M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I =1 (Bütün ədədlər 2000-ni aşmır).

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
III+IV
Çıxış verilənləri #1
VII